اسلایدهای ارائه شبکه سازی سازمانهای مردم نهاد

اسلایدهای ارائه شبکه سازی سازمانهای مردم نهاد

با سلام خدمت فعالان سازمانهای مردم نهاد استان البرز

حسب وعده همایش ، فایلهای ارائه امروز از پیوند زیر قابل دانلود است.( پیوند ذیل تنها یکهفته معتبر خواهد بود.)

با آرزوی موفقیت برای همه شما

 

ارائه دوره توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در البرز

ارائه دوره راه اندازی سازمان های مردم نهاد در بوشهر