شرنگیات ۷۴

شرنگیات ۷۴

فیلم آلفا (Alpha – یک فیلم تاریخی و ماجراجویی به کارگردانی آلبرت هیوز و محصول ۲۰۱۸ کلمبیا پیکچرز) را چند روز پیش دیدم ، به نظرم فیلم فارغ از سوژه ، سناریو و بازیگرانش برای بیننده پیام های بسیار مهمی داشت که من صرفاً به یک بُعد از این پیام ها اشاره می کنم:
اینکه یک تیم در ۲۰ هزار سال قبل از میلاد مسیح(ع) برای شکار ، که طبق گفته رییس قبیله تنها یک فصل از سال امکان پذیر است ، آموزش می بینند و بهترین هایشان انتخاب می شوند! شکار استراتژی و تاکتیک دارد ، بطوریکه اعضای تیم می دانند با چه شگردی گله گاومیش ها را به دام بیندازند و با حداقل هزینه به هدف برسند!! رییس تیم بودن به معنی گذشتن از فردیت و توجه به جمع و قبیله است ( در ماجرای از دست دادن پسر رییس قبیله و …) ، همکاری دو گروه از دو قبیله متفاوت برای هدف مشترک و …
تماشای فیلم را از این زاویه به همه توصیه می کنم و تفسیر این نکات مدیریتی را که در رفتار انسان های نئاندرتال این فیلم صورت می پذیرد و نقد حال و هوای امروز خودمان را به عهده خوانندگان فهیم می گذارم.