شرنگیات 51

پیشتر چندین مطالب درباره سطحی شدن و مولفه های آن در عصر حاضر منتشر کرده بودم  ، چندی است که به دنبال یافتن واژه ای عمیق تر و به مراتب هولناکتر از سطحی شدن هستم. به نظر فاجعه فراتر از سطحی شدن است.واقعیت این است که واژه ها شاید قدرت نمایش چنین فرهنگ سطحی شدن تحمق گونه اسف بار را ندارند.دقیقاً تلالو و برق نور یک حباب است که به طرفه العینی ناپیدا می شود و ما می مانیم و حوض لجن اندود جهالت های عصرمان. مشابه یک جور جنایت سازمان یافته است علیه بشریت ؛ یک جهالت سازمان یافته.همه دست به دست هم داده اند برای تعمق این تحمق. خودمان و خودساخته خودمان توامان.فرانشکتاین فناوری یک طرف و عادات و رفتارهایمان یک طرف.بقول جلال آل احمد درمقدمه کرگدن و متفق القول با کافکا، کامو ،داستایوسکی، کنراد، هاکسلی و … : ما مسخ شده ایم (در ماشین).دیروزمان برای فردا تاسف بار است و چه خوب تیمور ورمس در کتاب بازگشت هیتلر این حیرانی را ترسیم کرده است.او هیتلری را برای خواننده متجسم می کند که در سال 2011 ناگهان از خواب بیدار شده و مات و مبهوت اطرافش است! تلویزیون را می بیند که برنامه های آشپزی ، مسابقه و … پخش می کند و هیتلر در تعجب است که چرا از چنین ابزار قدرتمندی چنین استفاده های اسف باری می شود و لیست افسوس هایش واقعاً تامل برانگیز است.آن یک طرف قضیه و رفتار عصر ما هم یک طرف دیگر قضیه است که چون تابع نمایی عمق می بخشد سطحی شدن امروزمان را.همه این اشارات مطول فتح بابی است بر شواهدی که در زیر به آن با اندوه اشاره خواهم نمود:

این نمونه تصویر کتابی است که برای آموزش مفاهیم خداشناسی به دو زبان فارسی و انگلیسی (از یک ناشر برگزیده) ، ترجمه از آقای دکتر …

کودک

کودک

چراغ کم نور می شود = become lighter !!! ( جمله لاتین : سبک تر می شود یا به فندک تبدیل می شود)

ترجمه پک آموزشی Baby Einstein

عکس : سگ آبی – محتوا : سمور!!

 kidsbook2

دو مورد فوق از ناشرین خصوصی هستند و مورد بعدی یکی با حمایت یک مجموعه عمومی و بودجه از بیت المال با هدف آموزش نجوم و خداشناسی تولید و در مدارس توزیع شده است :

اکتشافات گالیله های معاصر برای کودکان؟!؟

 5 6

تعریف ماه گرفتگی : خورشید بین زمین و ماه قرار می گیرد !!! ( احتمالا ما هم کباب می شویم؟!)

 10

ماه (قمر زمین ) یک ستاره است؟!

14

سیاره های منظومه شمسی نور دارند ( مثل فانوس!! )که البته سرد هم هستند؟!

و خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل ….

پی نوشت اول : به واسطه ملاحظات اخلاقی ، از ذکر اسامی پرهیز کردیم .

پی نوشت دوم : البته این نکات فقط در حوزه کودکان نیست ،مثلاً  فصل اول کتاب ذیل – منتشر شده در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- اشاره شده است :

نوع شناسی بحران ها =   Crisis Topology  ( مکان شناسی بحران ها !!!)

صحیح :  Crisis Typology

book

نکته : زبان انگلیسی خود را تقویت  کنیم ، خصوصاً وقتی به لقب دکتر مفتخر می شویم!!

و یا

ترجمه و فارسی سازی از معظم ترین و با سابقه ترین شرکت نرم افزاری ایران در اتوماسیون اداری :

ترجمه کلمه scan  به فارسی که به هم به معنی تصویر برداری است و هم به معنای جستجو کردن در اتوماسیون اداری که قالباً اسکن نامه به معنی تصویر آن نامه است به همراه رعایت فارسی سازی شده است :

اسکن نامه /سند = پویش(جستجو)!!!!؟!!!! نامه/سند

 Screenshot 2014-07-13 16.11.42