شرنگیات 48

پیرو مطلب پیش ، تصادفا دو مطلب همزمان یکی در سپیده دانایی دیگری در همشهری پدر و مادر ها (ضمیمه همشهری بچه ها)منتشر شده بود درباره فرزندان و تبلت ( و مدیریت استفاده) ، مطالب را با دقت مطالعه کردم و جا داشت یک نکته مغفول مانده را اشاره کنم و آن تاثیر فناوری بر مختصات رفتاری ما در عصر حاضر است :

شتاب زدگی

مداقه ای مختصر در رفتار روزمره ما شاهدی بر این خصلت ناپسند فراگیر است و این یک خصیصه غالب است.(شاید هم اکنون یک آلل غالب).حتی در چارچوبهایی که فراتر از زمان و با کیفیت تمرکز است،دو شاهد مثال برای این موضوع حکم یک اشاره را دارد:

شاهد اول – مجلات علمی و پژوهشی دانشگاهی بین المللی ( ISI) که شاخصی هم هستند برای توسعه علمی در دنیا را در نظر بگیرید با هیات علمی ، هیات داوران ، فرآیند ممیزی ، انتخاب ، ویراستاری و… اغلب فصلنامه و…، با اعتبار علمی بسیار بالا (قدیم الایام دو عدد مقاله در چنین مجلاتی برای پذیرش دوره دکتری کافی بود.) این هم نگاره یک صفحه از چنین مجله ای که در دفتر یکی از اساتید بزرگوارم شکار کردم:

 20141007_102431

شاهد دوم – به جرات می توان گفت کتاب کودک و تالیف و ترجمه کتاب کودک از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.قاعدتاً در چنین فضایی ، تولید محتوا بسیار حائز اهمیت است.توجه شما را جلب می کنم به کتابی از یک ناشر تخصصی درباره آموزش نوین شمارش ( به لحاظ شکل کتاب) به کودکان. این صفحه را به دقت ملاحظه نمایید(جای خالی ماهی ها باید برچسب چسبانده شود) :

 2015-04-21 20.33.20