اختتام ۹۴ + شرنگیات ۵۹

       بهار فاطمی نرم نرمک می رسد ؛ ۹۴ ورق می خورد و ۹۵ با صلابت در مقابلمان است.سالهایی که می آیند و می روند به واسطه ما و رفتارهای ما ارزش دارند ، همانطور که سنت اگزوپری در شازده کوچولو ، در مکالمه شازده و روباه می نویسد :

روباه گفت : آنچه به گل تو چندان ارزش داده عمری است که تو به پای او صرف کرده ای .

شازده کوچولو برای این که به خاطر بسپارد تکرار کرد : عمری است که من به پای گل خود صرف کرده ام. آدمها این حقیقت را فراموش کرده اند ولی تو نباید فراموش کنی ……

پ.ن : تجدید مطالعه سخت است ، اما بعضی کتابها را باید هر چند سال از نو خواند.فاطمه ، فاطمه است دکتر شریعتی یکی از آنهاست که هنوز تازه است ، حتی انتقاداتش به ما هنوز تازگی دارد ، انگار نه انگار که در سال ۱۳۵۲ بیان شده است….از این تازگی ها را زیاد بخاطر دارم مثل کلام مولا :  الله الله درباره قرآن! مبادا دیگران در عمل کردن به قرآن بر شما پیشی گیرند! و ….