با توجه به جنایاتی که این روزها علیه مردم غزه در حال انجام است و سکوت اربابان مکنت و قدرت ، ناخود آگاه یاد دو موضوع تاریخی افتادم، یکی مصاحبتی با دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی نازنین در رستوران پارادایز و واکاوی سیاستهای رایش سوم در قبال یهودیان در سال 1381 و دیگری اهتمام خودجوش تئوریکی که به سرانجام نرسید ( با مهندس نصیری عزم‌مان را جزم نمودیم تا کتابی تالیف کنیم با عنوان “برگزیدگان : ریشه های مذهبی شکل گیری رژیم اشغال گر اسرائیل”. بنا به دلایلی این اتفاق مهم میسر نشد ، اما سیر مطالعاتی آن بررسی تا کنون ادامه دارد.)

 کسانی که برای تضعیف رژیم غاصب اسرائیل از زیر سوال بردن واقعه هولوکاست بهره می برند از استدلال های بسیار مهمتری غافل هستند که جای بسی تعجب است! اساس صهیونیسم که یک رژیم  ایدئولوگ مذهبی و ملی یهودیان است بر واقعیتی مذهبی تکیه دارد که سوای مباحثی چون هولوکاست است . پیدایش صهیونیسم از منظر تشکیل سرزمین موعود الهی و احیا قوم برگزیده الهی دستاویز شکل گیری اسرائیل کنونی است . پایه این ادعا بخشی از تورات است که به سفر پیدایش مشهور است . با فرض عدم تحریف تورات و مسلم پنداری تمامیت این کتاب الهی به ریشه اصلی این جهان بینی تدبری می کنیم تا ابعاد ادعای سرزمین موعود بر ما آشکار گردد :

قسمت پانزدهم کتاب پیدایش عهد عتیق و قلب ادعای سرزمین موعود ، موضوع ” عهد خداوند با ابراهیم (ع)” است. در بخش هفتم خداوند می فرمایند : “من همان خدایی هستم که تورا از شهر اور کلدانیان بیرون آوردم تا این سرزمین را به تو بدهم ” و در بخش 18 درباره آن سرزمین می فرمایند : “خداوند با ابراهیم عهد بست تا من این سرزمین را از نیل تا فرات به نسل تو می بخشم “

بلافاصله در قسمت شانزدم داستان تولد حضرت اسماعیل و در قسمت بعدی داستان تولد حضرت اسحاق ( دو فرزند حضرت ابراهیم ( ع) ) نقل شده است.از سلاله این دو فرزند اطهر به دو پیامبر می رسیم : از حضرت اسماعیل (ع) ، حضرت قیدار نبی(ص) ، نیای سی ام خاتم پیامبران ، حضرت محمد(ص) و از اسحاق(ع) ، حضرت موسی کلیم الله.سوال مهم و حیاتی که اینجا مطرح می شود این است که :

این سرزمین موعود که طبق وعده الهی متعلق به فرزندان حضرت اسماعیل و اسحاق است ، مگر به مسلمانان و یهودیان!؟ تعلق ندارد؟

 در حیرتم که این ادعای گزاف صهیونیسم و سینه چاک کردگان دین موسی (ع) واقعا ً از کدام منبع دینی آمده است!؟!