فتح باب شرنگیات را با اعتراف به درد سطحی شدن آغاز کردم. آنجا معترف شدم که عنصر شتابزدگی عصر حاضر عمیقاً ما را سطحی کرده است.از همه چیز سطحی می گذریم.دوستان بر من خرده می گرفتند که شما زیادی عمیق می شوی!!! و… امروز می خواهم نشان دهم که عصر شتابزدگی و سطحی شدن چگونه در سرتاسر جهان نمود دارد. داستان از این قرار است :

چند وقتی بود که با توجه به اوضاع خاورمیانه بالاخص سوریه ، این سوال در ذهنم نقش بسته بود که در درگیری های شهری و خصوصاً جنگ شهری افراد غیر نظامی چگونه باید فرآیند ایمن سازی را انجام دهند ، بلاخص موضوع تک تیراندازان . هر چه فکر کردم چگونه می توان از کمین تک تیر اندازان رهایی جست به جایی نرسیدم.پاسخ سوال را نه کامل ، اما بخشی از آن را در جزوه “راهنمای ضد تک تیراندازان” ارتش ایالات متحده آمریکا یافتم.این جزوه سالها است که در دانشگاههای نظامی آمریکا تدریس می شود و با یک جستجوی ساده می توانید آنرا بیابید. با کمال تعجب فراوان جزوه را مملو از غلط های تایپی و املایی یافتم!! ( دانشگاه کلورادو آمریکا ، بیش از سی سال تدریس در ارتش آمریکا و این چنین غلط  های املایی!!! این هم آن افاده ها طبق طبق) . نمونه ای از آن را در تصویر مشاهده می کنید : دوستان بپذیرید ، عمیقاً سطحی شده ایم.