یکی از عزیزانی که در کلاس رفتار سازمانی تشریح پرواز نود و سه را شنیده بود ، قبل از پایان سال سراغ آنرا از من می‏گرفت، به شوخی به ایشان گفتم ما که بین راه اجکت کردیم خبری ندارم! و البته دوستان دیگری که پیشتر در زمره منتقدان جدی دیدمان ساختارشکنانه استراتژیک بودند هم پیگیر و هم اندوهناک بودند- و البته از سر دلسوزی- ابتدای تنظیم نقشه راه پرواز نود و سه به شدت مورد شماتت دوستان دلسوز و با تجربه خود قرار گرفتم ، خصوصاً دوستانی که دست در دیدمان استراتژیک دارند به من هجمه بردند که چرا  در نهادهای فرهنگی که هنوز در دوران طفولیت منحنی آدیزس هستند ، شما با نگاه راهبردی ورود کرده ای و به قول دوستان کله ای طراحی کردی که با بدن ناهمخوان است. در آن زمان و اکنون هم به همه این بزرگواران حق می دهم. شاید اگر هم من جای ایشان بودم مشابه همین رهنمون ها را ارائه می دادم. البته بخشی از بحث فنی است و شاید از حوصله خواننده خارج باشد. واقعیت آن است که در عرصه فرهنگ دو دیدگاه وجود دارد. اگر عرصه فرهنگ را بسان یک میدان نبرد تصور کنیم ( که واقعیت نبرد خرده فرهنگها و هژمونی فرهنگ غالب در عصر جهانی سازی است.) یک دیدگاه ، دیدگاه پارتیزانی و چریکی مبتنی به حرکتهای مقطعی و اصطلاحاً مختص جنگ نامتقارن است.طرفداران این نگاه دو استدلال متقن هم دارند و من هم به آنها حق می دهم.نخست طول عمر مدیریتی پایین در ایران است که موجب می شود مدیران افق های محدودی در نظر بگیرند، دوم فرهنگ سازمانی ما است که سنخیتی با فعالیتهای بلند مدت اساسی ندارد و بلاخره عده‏ی خیلی کمی هم دیدگاه جنگ کلاسیک دارند. اینها تا گرای آتش را نگیرند حرکتی نمی کنند و اساساً با نگاه بلند مدت سروکار دارند.نگاه ما در پرواز نود و سه از همین جنس نگاه کلاسیک بوده است. به هر تقدیر به اصرار چند نفر از دوستان که مایل بودند جمع بندی بر این موضوع اتفاق افتد این مطلب را تهیه کردم والبته روزی مشابه آنرا از دکتر امیری – قائم مقام مالی سایپا( که نمی دانم هنوز هستند یا خیر؟) در نشست مدیرعامل سایپا در هتل  المپیک شنیده بودم و پس از تجربه به آن ایمان آورده ام!

شاید خیلی از دوستان بپرسند عاقبت پرواز نود و سه چه شد ؟ بعضی ها معتقدند این پرواز به سقوط انجامید! من هم با این دوستان هم عقیده ام، پرواز نود و سه پروازی بود که به برج های دوقلوی تجارت جهانی اصابت کرد و فصل جدیدی در زندگی جهانیان گشود، آیا سقوط پرواز نود و سه ما هم همین تاثیر را داشت ؟ به اعتقاد من موفقیت این نقشه راه در یک نکته کلیدی است که من معتقدم جدای از اعداد و ارقام هدفگذاری شده در نقشه راه ، ما به موفقیت صد در صد رسیده ایم – دوستان مشاور ما بعد از تحلیل من تسلیم شدند، این هم یکی دیگر از خاصیت ها پرواز نود و سه بود!!-که من در ادامه به آن خواهم پرداخت و آنرا اثبات خواهم نمود . بگذارید با هم مرور کنیم

فرض کنید :

 اگر    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با

1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

به عبارتی حرف اِی معادل 1 تلقی می  شود و الی آخر

آیا رمز موفقیت در پرواز 93 در دانش نهفته و منقل شده به همکاران من بود ؟

دانش(Knowledge)

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%

فرمول به ما می گوید که 96 درصد و معلوم می شود که دانش به تنهایی رمز موفقیت نمی توانست باشد.

آیا برای تحقق پرواز 93 تلاش جمعی معقولانه رمز موفقیت بود؟

تلاش سخت (Hard work)

 H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

آیا صمیمیت و محبت و اتمسفر دوستی می توانست رمز موفقیت ما بوده باشد  ؟

عشق (Love)

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

خیلی از ما فکر میکردیم  اینها مهمترین عوامل باشند مگر  نه؟

پس چگونه ما 100% ما موفقیت بودیم ، چه عاملی این موفقیت را می سازد؟؟؟ نکته  کلیدی کار کجاست ؟!

بودجه و پول؟ چیزی که ما نداشتیم؟

پول(Money)

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%

مدیریت منطقه ؟

رهبری(Leadership)

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%

پس آن نکته که موفقیت پرواز 93 محسوب می شود کدام است؟

 نگرش (Attitude)

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

تغییر نگرشمان!

تغییر نگرش  به زندگی، گروه و کارمان.

پرواز 93 نگرشمان را تغییر داد و این رمز پیروزی است ، اگر همه‏ی عوامل بالا را حذف کنید مهم نیست زیرا نگرش ما چیزی است که خودمان میسازیم و کسی نمی تواند آنرا از ما بگیرد. پرواز 93 با همه قوت ها و کاستی هایش اگر در نگرش ما تغییر ایجاد کرده باشد قطعاً ما موفق بوده ایم.  وينستون چرچيل می گوید :
“نگرش چيز كوچكي است كه تفاوتي بزرگ مي سازد.” ، جان ماكسول معتقد است “ملاك موفقيت يا شكست، نگرش است.” و  جبران خليل جبران تصریح می کند که “توان زندگي به چگونگي نگرش ما به زندگي وابسته است.”

نگرش همه چیز را عوض میکند، نگرشت را عوض کن  همه چیز عوض می‌شود…