اپیزود دوم- غولها را در کوزه کنید!

واقعیت این است که امپراطوری عوام حضور آگاهی و خرد را به نفع استیلای خود نمی داند و می کوشد تا به هر ترفندی زمینه را برای مخدوش نمودن چهره آگاهی در جامعه نماید، انفجار اطلاعات که علی الظاهر نشان مردم سالاری و آزادی است در واقع عبارتست از اشاعه هرج و مرج داده ها و اطلاعات در جامعه که موجب عدم هضم صحیح در افکار عمومی و مسمومیت و تورم ذهنی جامعه می شود.رسانه های امپراطوری می کوشند تا هر روز بر حجم این اطلاعات  بیفزایند و چهره آگاهی را در جامعه مخدوش نمایند.چه کسی جلودار گسترش این امپراطوری است؟

امروز در حجمه ای از اطلاعات ، واقعیت ها فراموش می شود ، مردم سالاری تنها ظاهر نحیف بیماری است که در مواجه با گسترش عوام سالاری نوین است . در فرانسه کولی ها به شکل غیر انسانی اخراج می شوند و در ایتالیا کشمکش های دولت و پارلمان فراز و نشیب های جدیدی را تجربه کرده است. در اروپا صدای پای راست گرایان پوپولیست هر روز بلندتر می شود تا رویای قاره سبز واحد با چالش های جدی در آینده روبرو شود. درست آن ور دنیا کشور پیش از برگزیده شدن روسف ، برزیل با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که در دور اول برنده ای نداشت; در دور دوم برزیل انتخابات متفاوتی را تجربه کرد و آن حضور پررنگ آقای رئیس جمهور لولا داسیلوا همان کاندیدایی بود که از لحاظ قانونی دیگر نمی توانست کاندیدای ریاست جمهوری شود. این رویکرد مدلی است از پوتین- مدودف در روسیه.امپراطوری عوام می کوشد غولهای خرد و آگاهی را از صحنه بشری حذف کند و آنها را در کوزه جهالت، تعصب و حماقت عوام به زندان افکند تا بر سیطره خود بیفزاید.نمونه ای از چنین ابرانسانها و غولهای سحرآمیز که در کوزه اسیر اند در سرتاسر جهان قابل ردیابی است.ماجرای کیش و مات خارق القاعده! در کوزه کردن کاسپارف از این دست است.