آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

بایگانی برچسب: وجود ما معماییست

وجود ما معماییست

وجود ما معماییست حافظ                   که تحقیقش فسون است و فسانه نگارش کتاب ” وجود ما معماییست” را به حول وقوه الهی آغاز کردم.در کنار همه ناملایمتی های روزگار ، پژوهش شش ماهه این کار به نقطه مطلوب رسیده و نگارشش را آغاز کردم ، خدا را شاکرم که این یک قلم حداقل از دست تطاول […]