بایگانی برچسب: هوش هیجانی

شرنگیات 42

چندی است به صرافت افتادم تا مطلبی درباره بلوغ مدیریتی آماده کنم که متاسفانه فرصتی فراهم نشده است.متاسفانه در این حوزه منابع نداریم ( درمنابع غربی که این موضوع به واسطه نظام مدیریتی و رشد یافته غریب است.) و البته معضل و مشکل بسیار.جالب آن است که این آفت را گاها با سبک رهبری و …