آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

بایگانی برچسب: توسعه آمرانه

شرنگیات 44

امروز همزمان با شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر به دنبال فرصتی بودم برای طرح تجربه نافرجام توسعه آمرانه و تجربه شخصی خودم از چنین رویکردی (سوای تاریخ نوشته های تجربیات بزرگانی چون حسنک وزیر ، جعفر برمکی ، قائم مقام فراهانی ، میرزاتقی خان امیر کبیر و …) واقعاً اگر بخواهیم مهمترین آفت و […]