بایگانی برچسب: استالین

شرتیات 1

کتاب استالین ، ادوارد رادزینسکی منتشر شده توسط نشر ماهی این روزها رکورد زده است.- البته به زعم تبلیغات غیر مستقیم رسانه های مجازی- بیشتر این تفسیرها هم بر می گردد به بخش مرگ استالین : “رادزینسکی، نویسنده کتاب ،از شبی می‌گوید که در داچای ، استالین در فاصلهٔ ده کیلومتری مسکو برایش مرگبار از …