آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

آرشیو دسته بندی: بدون شرح

وجود ما معماییست

وجود ما معماییست حافظ                   که تحقیقش فسون است و فسانه نگارش کتاب ” وجود ما معماییست” را به حول وقوه الهی آغاز کردم.در کنار همه ناملایمتی های روزگار ، پژوهش شش ماهه این کار به نقطه مطلوب رسیده و نگارشش را آغاز کردم ، خدا را شاکرم که این یک قلم حداقل از دست تطاول […]

مطلع ۹۸

شروع امسال با بلای سیل و ایضاً اتفاقات جاریه مرا بیشتر به یاد پست قبلی و بحث تاب آوری Resilienceمی اندازد(تاب آوری و استحکام در همه زمینه ها).بلایا ( چه طبیعی و چه انسان پدید) می آیند و ویران می کنند و مهم آن ریشه داشتن ،تاب آوری ، مقاومت و از نوپاشدن است و […]

اختتام ۹۴ + شرنگیات ۵۹

       بهار فاطمی نرم نرمک می رسد ؛ ۹۴ ورق می خورد و ۹۵ با صلابت در مقابلمان است.سالهایی که می آیند و می روند به واسطه ما و رفتارهای ما ارزش دارند ، همانطور که سنت اگزوپری در شازده کوچولو ، در مکالمه شازده و روباه می نویسد : روباه گفت : […]