آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

آرشیو دسته بندی: بدون شرح

مطلع ۹۸

شروع امسال با بلای سیل و ایضاً اتفاقات جاریه مرا بیشتر به یاد پست قبلی و بحث تاب آوری Resilienceمی اندازد(تاب آوری و استحکام در همه زمینه ها).بلایا ( چه طبیعی و چه انسان پدید) می آیند و ویران می کنند و مهم آن ریشه داشتن ،تاب آوری ، مقاومت و از نوپاشدن است و […]

اختتام ۹۴ + شرنگیات ۵۹

       بهار فاطمی نرم نرمک می رسد ؛ ۹۴ ورق می خورد و ۹۵ با صلابت در مقابلمان است.سالهایی که می آیند و می روند به واسطه ما و رفتارهای ما ارزش دارند ، همانطور که سنت اگزوپری در شازده کوچولو ، در مکالمه شازده و روباه می نویسد : روباه گفت : […]

فصلنامه حدیث مانایی

فصلنامه حدیث مانایی مهر ماه منتشر می شود ، مصداق یک سوزن به خود و یک جوال دوز به دیگران باید اعتراف کنم که علیرغم اینکه موضوع ویژه اولین شماره فصلنامه “برنامه ریزی” است و ما هم سکان دار این نشریه ، انتشارش خیلی به بی برنامه‌گی دچار شد و بجای فصل بهار،ابتدای پاییز منتشر […]