آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

آرشیو دسته بندی: به صرف شوکران

به صرف شوکران-1

پیش‌تر ها ؛ یک جلسه ای به صرف شوکران در رستوران موبی دیک با دوستان برقرار شده بود که حال و هوای عرفانی قبل از استعفا  را داشت (اتفاقاً دوستان جهت تغییر فضای جلسه ، سخن از اشتغال دگرجنس خواهان زدند و چاره اندیشی برای حل معضلات ایشان!؟ ). شعری هم فی البداهه در آن روز […]