ماه: آذر ۱۳۹۵

شرنگیات ۶۴

سالها پیش که پژوهش در حوزه عدالت را شروع کردم و با فقر دهشتناک منابع بومی خودمان – خصوصاً رویکرد شیعی به عنوان یکی از اصول دین- مواجه شدم تا به امروز علیرغم همه کند و کاو ها در مباحث کلام اسلامی و سایر منابع ، مرجع عدالت ( در همه ابعاد آن) محدود به …

شرنگیات ۶۳

زنده یاد گابریل گارسیا مارکز سخن حکیمانه ای درباره زندگی دارد که علی الظاهر تمام شئون را هم در بر می گیرد ، علی الخصوص زندگی کاری انسان را ( وعجب نعمتی هم هست در این موضوع …) : روزی می رسد که نسبت به همه چیز بی تفاوت می شوی…  نه از بدگویی های …