ماه: اسفند ۱۳۹۴

شرنگیات 57

چه تقارنی شیرینی است همزمانی مطلب شرنگیات 57 با سالروز انقلاب 57 ایران و البته محتوایی که بابت 22 بهمن 57 آماده کرده بودم به مناسبت فرا رسیدن 22 بهمن ماه بخشی از کتاب کالبد شکافی خودکامگی نوشته خودم را ذیلاً ارائه میکنم(ص 77) : خودکامگی ریشه ای در درون همه ما دارد، یکی از …