ماه: آبان ۱۳۹۴

شرنگیات 54

به نظر از سازمان سنجش شروع شده و با گذشت زمان و دغدغه های روزانه عصر حاضر نهادینه شده است.به نظرم بزرگترین خطا و اغلال همین کپسولی کردن محتوا و نکته گردی و نکته گزینی است که محصول سازمان سنجش آموزش کشور است.خدا رو شکر همین فرمان را تا دکترا ادامه داده اند و می دهند.زندگی …