ماه: مرداد ۱۳۹۴

شرنگیات 50

An analysis of the Harun Yahya enterprise

چندی پیش عبدالله شهبازی در سایت خود مطلبی درباره عدنان اوکتار منتشر کرده بود که مرا شگفت زده کرد.عدنان اوکتار را موسس فرقه اسلامی س.ک.سی خوانده و می نویسد : “الان هم بنظرم هارون یحیی جوانی هوچی و جویای نام، و البته دارای استعدادهای معین، بود که کانون‌هایی، با شناخت این روحیات، او را حمایت …

شرنگیات 49

چند صبایی است که به جهت فراغت از نگارش کتاب کمدی اشتباهات ، فرصت دست داده تا کتابهای ناتمامم را ساماندهی کنم.مرور یکی از آنها را مرا سخت تحت  تاثیر اتفاقات پیرامونی ام قرارداده است. در روانشناختی خودکامگی که هنوز نهایی نشده است ، پرونده مفصلی باز کرده ام در باب خودگرایی و لذت جویی …

شرنگیات 48

پیرو مطلب پیش ، تصادفا دو مطلب همزمان یکی در سپیده دانایی دیگری در همشهری پدر و مادر ها (ضمیمه همشهری بچه ها)منتشر شده بود درباره فرزندان و تبلت ( و مدیریت استفاده) ، مطالب را با دقت مطالعه کردم و جا داشت یک نکته مغفول مانده را اشاره کنم و آن تاثیر فناوری بر …