ماه: خرداد ۱۳۹۴

مطلع 94

افق‌ام همیشه به آینده است و بنا ندارم در گذشته توقف کنم یا آن را باز تکرار نمایم.اما بنا به نکته ای که در جلسه ای پیش آمد ناچارم در مطلع سال جدید به گذشته بپردازم.در جلسه ای حجت الاسلام تقوی ایراد سخنرانی داشتند و به توجه اسلام به تاریخ پرداختند.ایشان حديثى منسوب به پيامبر(صلى …