ماه: دی ۱۳۹۳

کتاب کمدی اشتباهات

خدای بزرگ را شاکرم که کتاب کمدی اشتباهات ؛ پاسخ به کتاب ساعت ساز نابینا نوشته ریچارد داوکینز با 441 روز انحراف از زمان بندی اولیه ام برای اتمام ؛ آماده و به هر مشقتی که بود نهایی نمودم. امیدوارم با توجه به عنایت خداوند و تمهیدی که شد در ماه مبارک ربیع الاول منتشر شود.

شرنگیات 43

این روزها با درس گرفتن از کتاب کشتی شکستگان ژول ورن که بیست و دو سال پیش خوانده بودم ، Math trick  حل می کنم. این ماه و ماه گذشته واگویه هایی از الیگارشی حوزه فرهنگ شنیدم که جگرسوز بود.البته زیاد هم تعجب نکردم ، پیامی را پیشترها گرفته بودم باید مرور می کردم. سالها …