شرنگیات 31

حقیقت : آن چیزهایی که برای هر فردی مهم است و برای او ارزشمند ، ارزشهای او محسوب می گردد و زندگی فرد در آن معنا می شود.قاعدتاً به لحاظ اهمیت آن ارزشها ، برای حفظ  و صیانت از آنها زندگی هم رنگ همان ارزشها را به خود می گیرد و به قول مولوی در دیوان شمس  ” این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی *** هر چیز که در جستن آنی آنی

از نگاه فرد و زاویه دید او و تعریف او این ارزشها تفسیر می شود. یک اپیزود دیگرهم بگذاریم کنار این اتمسفر حیاتی :

ناگهان از زاویه و دید دیگری با تفسیر دیگری این ارزشها معنا می شود، تعبیر و تعریف می شود . یک شوک ، یک تکانش و ….. چه اتفاقی برای آن فرد که شاکله ذهن و حیاتش فروریخته رخ می دهد ؟

 پاسخ  ، همان اتفاقی می افتد که شرودینگر برای گربه اش فرموله کرد :

 

(پ.ن : این پاسخ ، سبک متداول ادبی و هنری معاصر– بلاخص در سینما- است که مخاطب را می کشاند وسط معرکه ای نفس گیر و در انتها او می ماند این گربه ای که ذکرش به میان آمد! – نمی دانم چرا در حالت منفی این سوال ، یاد آخر داستان بچه های نیمه شب و نکته غافلگیرانه زندگی سلیم سینایی می افتم.)

شرنگیات 30

فتح باب شرنگیات را با اعتراف به درد سطحی شدن آغاز کردم. آنجا معترف شدم که عنصر شتابزدگی عصر حاضر عمیقاً ما را سطحی کرده است.از همه چیز سطحی می گذریم.دوستان بر من خرده می گرفتند که شما زیادی عمیق می شوی!!! و… امروز می خواهم نشان دهم که عصر شتابزدگی و سطحی شدن چگونه در سرتاسر جهان نمود دارد. داستان از این قرار است :

چند وقتی بود که با توجه به اوضاع خاورمیانه بالاخص سوریه ، این سوال در ذهنم نقش بسته بود که در درگیری های شهری و خصوصاً جنگ شهری افراد غیر نظامی چگونه باید فرآیند ایمن سازی را انجام دهند ، بلاخص موضوع تک تیراندازان . هر چه فکر کردم چگونه می توان از کمین تک تیر اندازان رهایی جست به جایی نرسیدم.پاسخ سوال را نه کامل ، اما بخشی از آن را در جزوه “راهنمای ضد تک تیراندازان” ارتش ایالات متحده آمریکا یافتم.این جزوه سالها است که در دانشگاههای نظامی آمریکا تدریس می شود و با یک جستجوی ساده می توانید آنرا بیابید. با کمال تعجب فراوان جزوه را مملو از غلط های تایپی و املایی یافتم!! ( دانشگاه کلورادو آمریکا ، بیش از سی سال تدریس در ارتش آمریکا و این چنین غلط  های املایی!!! این هم آن افاده ها طبق طبق) . نمونه ای از آن را در تصویر مشاهده می کنید : دوستان بپذیرید ، عمیقاً سطحی شده ایم.