ماه: فروردین ۱۳۹۶

شرنگیات ۶۷

سیزیف

سال جدید را قاعدتاً نباید با شرنگ آغاز نمود(که تا حال نیز اینگونه نبود)اما تلخی این روزهای درگذشت های سریالی افراد شاخص سیاسی ، فرهنگی- هنری و … و تلنگری به زیست بوم زیستن مان موجب شد تا در اولین گشایش به موضوعی در این باب بپردازیم خاصه آنکه مطلب اختتام سال پیشین نیز درباب …

مطلع ۹۶

گشایش امسال ، تقارن آغاز سال جدید با رَجَب المُرَجَّب ، فصل نیایش است.ماه رجب، یکی از چهار ماه حرام است که در آن از جنگ و خون‏ریزی نهی شده است. ماه دعوت به صلح و آرامش.اما ماه رجب قرین شده است با ولادت با سعادت امام محمد باقر (علیه السلام).شکافنده دانش به عقیده ابن خلدون …