آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۵

شرنگیات ۶۵

دکتر مقصود فراستخواه در نشستی به کتابی از لیوتار و سخنانی از او درباره دانش و دانشگاه اشاره کرد که : در کتاب «شرایط مابعد مدرن» که در سال ۱۳۵۸ شمسی منتشر شده لیوتار هشدار داده که چگونه دانش به خرید و فروش تقلیل یافته و تبدیل به امر کالایی شده است. مبادله ابزاری در […]