آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

شرنگیات ۶۳

زنده یاد گابریل گارسیا مارکز سخن حکیمانه ای درباره زندگی دارد که علی الظاهر تمام شئون را هم در بر می گیرد ، علی الخصوص زندگی کاری انسان را ( وعجب نعمتی هم هست در این موضوع …) :

روزی می رسد که نسبت به همه چیز بی تفاوت می شوی…  نه از بدگویی های دیگران می رنجی و نه دلخوش به حرف های عاشقانه ی اطرافت…  به آن روز می گویند: ” پیری ”  آن روز، ممکن است برای برخی پس از سی سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشته اند؛ فرا برسد و برای برخی پس از هشتاد سال هم هرگز اتفاق نیفتد…  این دیگر به چگونه تاکردن زندگی با انسان ها دارد !

پاسخی بنویسید