آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

آرشیو ماهانه: آبان ۱۳۹۵

شرنگیات ۶۳

زنده یاد گابریل گارسیا مارکز سخن حکیمانه ای درباره زندگی دارد که علی الظاهر تمام شئون را هم در بر می گیرد ، علی الخصوص زندگی کاری انسان را ( وعجب نعمتی هم هست در این موضوع …) : روزی می رسد که نسبت به همه چیز بی تفاوت می شوی…  نه از بدگویی های […]