آینده را خود بسازیم یا با آن بسازیم!

آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۵

شرنگیات ۶۱

در تلنت پول و خیلی از محافل تخصصی منابع انسانی صحبت از تست های روانشناسی MBTI  ، MMPI و … برای مصاحبه شغلی ، جذب نیروی انسانی و شناخت افراد در اولین جلسه! است.سوای از تست های مکمل و روشهای علمی که در جهت افزایش دقت و اعتبار این تست ها کمک می کنند به نظر […]