در ریشه شناسی لغات ، مبدا دروغ را دو رخ حدس زده اند ( خود بخود یاد سندروم جکیل و هاید افتادم!!!) ، به عبارتی حرفی که  دو رخ می نمایاند یکی درست که ما نمی شنویم و  دیگری نادرست که به ما  می گویند! غیر از دروغ ، منافق  هم دو رخ دارد!( لطفاً در تعمیم این جملات از رابطه هم ارزی در نظریه اعداد استفاده نفرمایید!!) . چرا  به یکباره یاد دروغ افتادم ، عرض می نمایم. می گویند تاریخ را پادشاهان می نویسند. البته. سالهاست که در کتب تاریخی می نویسند گوتنبرگ آلمانی در  سال هزارو چهارصدو اندی میلادی دستگاه چاپ را اختراع فرمودند(خُب) حتی مارشال مک لوهان در نظریه دهکده جهانی اش از آن به کهکشان گوتنبرگی ( یا تحولی در بشریت ) یاد کرد اما واقعیت این است که در ششصد سال قبل از میلاد مسیح خاندان تانگ در چین از دستگاه چاپ استفاده می کردند ( حتی به صورت ابتدایی اش را آسوریان بهره می بردند؟!) خاک بر  سر مورخینی که این چنین خیانت  پیشه‏اند…. خاک….. و دروغ . دروغ و دروغ و دروغ ، دروغ را از همان بچگی بخورد ما می دادند ( بقول یکی از دوستان کدام روباه فلانی آخر قالب پنیر می خورد!!!)